Oheň

Oheň je živel, který provází člověka od nepaměti. Žádný jiný zdroj tepla nám nemůže dát to co on. Oheň v nás dokáže vzbudit vášně. Dokáže nás uklidnit. Přinést uvolnění a vybídnout k rozjímání. Je důvodem k setkávání, inspiruje k hovoru, ale také k mlčení. Jakmile jednou přijmete oheň za svého společníka, zůstane s vámi napořád. Je to přítel na celý život. A přesně tak ho vnímáme a tak k němu přistupujeme.

Tradice

Ateliér a dílny original HOŘÁNEK byl založen roku 1993. Avšak naše řemeslná tradice je mnohem starší a dědí se u nás z otce na syna. Léty prověřený postup výroby originálních krbových vložek a kamen, stejně jako dnes již unikátní způsob stavby plně funkčního otevřeného ohniště, uchováváme jako rodinné stříbro. Každou realizaci bereme jako osobní záležitost. I proto jsme vám při projektování, stavbě, ale i při pozdějším užívání vašeho krbu či kamen plně k dispozici se svými zkušenostmi a technickým zázemím. Své přesvědčení, že každému dílu věnujeme to nejlepší, stvrzujeme poskytováním celoživotní záruky.

Sledujte nás
na Instagramu